Gezocht: Taalvrijwilligers

Vind je het een uitdaging om mensen verder te helpen met taal, met het vinden van hun plekje in de samenleving? Meld je dan aan als taalvrijwilliger!

Bibliotheek Veenendaal

Bibliotheek Veenendaal zoekt vrijwilligers voor de functies taalgroepdocent en taalmaatje NT1.

Taalgroepdocent
Bibliotheek Veenendaal (Taalhuis) is op zoek naar vrijwilligers (taalgroepdocenten voor anderstalige cursisten) die het leuk vinden om te helpen met taallessen.

• Ervaring is geen vereiste
• Enthousiasme en motivatie voor het werken met de doelgroep is belangrijk
• Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven
• U begeleidt samen met een andere taalgroepdocent een groepje van 5 tot 10 personen van een ongeveer gelijkwaardig taalniveau
• Er wordt gewerkt aan de vaardigheden spreken, lezen en schrijven aan de hand van een thema
• Als taalgroepdocent krijgt u een gratis training aangeboden
• De groepslessen worden op diverse locaties in Veenendaal gegeven; in buurthuizen en de bibliotheek
• Taalhuis Veenendaal stelt lesmateriaal beschikbaar en er is ruimte voor eigen inbreng

Taalmaatje NT1
In Nederland zijn naar schatting 1,3 miljoen volwassenen, van 15 – 65 jaar, laaggeletterd. Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen om volwaardig deel te nemen aan de huidige informatiemaatschappij. Zij kunnen daardoor in het dagelijkse leven – privé of op het werk – minder goed functioneren. Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de bevolking, een eenduidige profielschets van een laaggeletterde bestaat dan ook niet. Omdat laaggeletterden hun taalproblematiek goed weten te verhullen, herkennen we laaggeletterdheid vaak niet in de praktijk. Het komt echter veel voor: 1 op de 9 volwassenen heeft een groot probleem met lezen en schrijven en andere vaardigheden. 2/3 van de laaggeletterde mensen zijn autochtone Nederlander: in Nederland geboren en opgegroeid.

Een NT1 taalvrijwilliger helpt deze Nederlandse laaggeletterde bij het verbeteren van de Nederlandse taal. NT1 = Nederlandse taal als 1e (moeder)taal.
U gaat met name helpen met oefenen voor de vaardigheden lezen en schrijven, omdat dit is waar de meeste behoefte aan is bij de taaldeelnemers. Bijvoorbeeld helpen met lezen, het invullen van formulieren, oefenen met grammatica of samen lezen van makkelijke teksten en boekjes. Vaak is een laaggeletterde ergens in zijn leven vast gelopen op taal. Het leertempo is daarom rustig.

Als NT1 taalmaatje bent u degene die vertrouwen geeft. U spreekt elke week op een vast tijdstip af met uw taaldeelnemer. Samen bepaalt u wanneer, waar en wat u gaat doen. In elk geval blijft u minimaal 1 jaar taalvrijwilliger. Dit schept vertrouwen bij de taaldeelnemer. Zo heeft u goed de tijd om samen aan bepaalde vaardigheden te werken en veel te oefenen.

Als taalvrijwilliger krijgt u een training en wordt u begeleid door een professionele taaldocent. De training wordt diverse keren per jaar aangeboden. Ook krijgt u een vrijwilligersovereenkomst en een gratis abonnement voor Bibliotheek Veenendaal.

We zoeken voor deze functie van NT1 taalmaatje enthousiaste en gemotiveerde mensen die het leuk vinden om Nederlandse mensen verder te helpen bij hun taal. Een achtergrond in het onderwijs of met taal is handig. Daarnaast zijn geduld en inlevingsvermogen nodig. Het belangrijkste is het leuk vinden op een rustige manier samen met mensen lezen en schrijven te oefenen.

Voor meer informatie over beide functies kunt u contact opnemen met Eva van Leuveren.

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers voor de functie van Taalcoach.

Taalcoach

Vluchtelingen en migranten leren de Nederlandse taal door het volgen van een inburgeringscursus. Ook leren ze daar meer over regels en gebruiken in Nederland. Vluchtelingenwerk is een van de aanbieders van inburgeringscursussen. Cursisten die bij Vluchtelingenwerk de inburgeringscursus volgen, ontvangen naast de reguliere klassikale lessen ook één op één begeleiding van een taalcoach. Deze begeleiding is afgestemd op het niveau en de behoeften van de cursist.

Als taalcoach bied je individuele taalondersteuning aan één of meerdere inburgeraars.
Je spreekt af bij de cursist thuis of op een openbare plek. Centraal staat het vergroten van de taalkennis en het doorbreken van angst om de Nederlandse taal te spreken. Denk hierbij aan de volgende taken:
- Oefenen met spreken, luisteren, lezen en schrijven van het Nederlands aan de hand van lesmateriaal
- Stimuleren en activeren van cursist in het spreken van de Nederlandse taal
- Participatief leren door middel van gezamenlijk bezoek aan bijvoorbeeld museum of bibliotheek
- Coachen van de inburgeraar tot en met het inburgeringsexamen

Vluchtelingenwerk is op zoek naar vrijwilligers met mbo+ werk- en denkniveau, die zich voor een periode van ten minste één jaar twee uur per week willen inzetten. Als vrijwilliger herken je jezelf in het volgende profiel:
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
- Respectvolle en geduldige houding ten opzichte van de cursist
- Flexibiliteit in het omgaan met onverwachte en onbekende situaties
- Goede communicatieve vaardigheden

Wat bieden wij?
- Het opdoen van werkervaring in een maatschappelijke organisatie
- Deskundige begeleiding door een beroepskracht
- Reis- en onkostenvergoeding en verzekering tijdens werktijd
- Deelname aan trainingen en cursussen

Mail voor vragen over deze vacature naar vrijwilliger@vwon.nl.