Leren lezen met AVI

Als u de oude AVI-indeling gewend bent, kan het lastig zijn om de juiste boeken voor uw kind(eren) te vinden.

Nieuwe indeling

Het AVI-systeem heeft twaalf niveaus, gekoppeld aan de groepsindeling van het basisonderwijs. De nieuwe codering is niet één op één te koppelen aan het oude AVI-systeem, maar aan het leesniveau van de gemiddelde leerling in een groep. De codering begint met E (Eerste leesboekjes) – S (Start), vergelijkbaar met het oude AVI-1 voor beginnende lezers. Daarna komt E-M3, dit staat voor het gemiddelde niveau van Midden groep 3; vervolgens komt E-E3 voor het gemiddelde niveau van Eind groep 3. De codering gaat op dezelfde manier verder voor de groepen 4, 5, 6 en 7.

In de bibliotheek staan de eerste leesboekjes vanaf E- S (het vroegere AVI 1) tot en met E - M4 (het vroegere AVI 4) bij elkaar. Ze zijn te herkennen aan het etiket met de letter E met daaronder het AVI-niveau. De hogere AVI-niveaus staan tussen de 'gewone' A leesboeken, het AVI-niveau staat vaak aan de binnen- of achterkant van het boek. Ook voor oudere kinderen (vanaf 9 jaar) heeft de jeugdbibliotheek boeken op AVI-niveau, bijvoorbeeld voor kinderen die wat meer moeite hebben met lezen of kinderen die Nederlands leren als tweede taal. Deze kunt u vinden tussen de B- of C-boeken en op het Makkelijk Lezen Plein (het MLP).