Bibliotheek Veenendaal zoekt nieuw lid voor haar Raad van Toezicht

Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal is gevestigd in De Cultuurfabriek en is de lokale, multimediale en vrije toegangspoort tot kennis en cultuur. De veranderende vraag van het publiek en de economische en technologische ontwikkelingen in de samenleving vereisen een ondernemende en vraaggerichte Bibliotheek. In dialoog met de gemeente wordt vorm gegeven aan een Bibliotheekvoorziening die toekomstbestendige dienstverlening garandeert aan de inwoners van Veenendaal. De Bibliotheek is een actieve partij in het netwerk van cultuur en educatie en werkt intensief samen met de andere cultuurpartners in Veenendaal.

De Raad van Toezicht hanteert in haar functioneren de ‘Governance code cultuur’. In haar samenstelling streeft zij naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen. Vrouwen worden daarom met nadruk uitgenodigd te reageren.
De directeur van de Bibliotheek draagt zelf haar bestuurlijke verantwoordelijkheden, de Raad van Toezicht controleert en fungeert als klankbord voor de bestuurder.

Van belangstellenden wordt gevraagd dat zij:
• Onafhankelijk zijn: geen zakelijk belang hebben bij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, dan wel een directe politieke functie in Veenendaal vervullen;
• Niet in dienst zijn van een organisatie die zakelijke relaties onderhoudt met de Bibliotheek;
• Niet betrokken zijn bij andere culturele organisaties werkzaam in Veenendaal.

Algemeen profiel lid van de Raad van Toezicht Bibliotheek Veenendaal

• Aantoonbare kennis van HR en ICT;
• Affiniteit met cultuur;
• Visie op de rol van de Bibliotheek in een veranderende samenleving;
• Analytisch vermogen op HBO- of academisch denkniveau;
• Kwaliteiten van toezichthouder, klankbord en adviseur;
• Beschikken over relevante netwerken;
• Kennis van en ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Reageren
Achtergrondinformatie vindt u op www.bibliotheekveenendaal.nl. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht:
de heer Berry Veenhof, t (06) 53 70 40 55.

Uw reactie kunt u vóór 24 januari per mail richten aan:
Bibliotheek Veenendaal
t.a.v. Raad van Toezicht dhr. B. Veenhof