Schoolcollecties basisonderwijs

Losse collectie op maat

Een losse themacollectie op maat is een collectie van boeken over een onderwerp naar eigen keuze. Denk hierbij aan boeken over bepaalde landen, techniek of geschiedenis. De Bibliotheek houdt bij de samenstelling van de collectie zo veel mogelijk rekening met de wensen, het niveau en de leeftijd van de klas. De collectie kan uit een mix bestaan van informatieve boeken en leesboeken.

Themacollecties tot 25 boeken: € 55
Themacollecties tot 50 boeken: € 47
Themacollecties 50 – 100 boeken: € 60

Voorwaarden losse themacollectie

 • Aanvragen kan gedurende het hele schooljaar.
 • Minimaal 4 weken van tevoren aanvragen via het formulier op de website.
 • Maximaal 6 weken lenen.
 • Maximaal 4 losse themacollecties op maat per school per schooljaar.
 • De losse themacollectie wordt door de school opgehaald bij de Bibliotheek en ook weer compleet teruggebracht.

Losse collectie aanvragen:

schoolcollecties@bibliotheekveenendaal.nl

Jaarcollecties

Jaarcollecties zijn themacollecties die voorafgaand aan het volgende schooljaar worden aangevraagd voor het hele schooljaar, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de taal- of leesmethode of algemene schoolthema’s. De collectie kan uit een mix bestaan van informatieve boeken en leesboeken.

De kosten bedragen €100 per jaarcollectie.

Voorwaarden jaarcollecties

 • Voor 28 augustus 2023 aanvragen (helaas niet mogelijk gedurende het schooljaar).
 • Max. 20 boeken per thema, max. 6 verschillende thema’s per schooljaar.
 • Max. 6 weken lenen.
 • Per school max. 3 jaarcollecties tegelijk (bv. onderbouw, middenbouw, en bovenbouw)
 • De jaarcollectie wordt door de school opgehaald bij de Bibliotheek en ook weer compleet teruggebracht.

We kunnen helaas niet alle scholen in Veenendaal bedienen met deze jaarcollecties. We honoreren daarom de eerste tien jaarcollecties die worden aangevraagd.

Vraag een jaarcollectie aan

Wisselcollectie

Een wisselcollectie is een grote collectie van 200 boeken die wordt samengesteld door de Bibliotheek en die voor langere tijd op school staat. De wisselcollectie bestaat uit informatieve- en leesboeken. Aan het begin van het schooljaar krijgt de school 200 boeken te leen. Daarna mogen de boeken nog één keer per schooljaar worden gewisseld voor 200 andere boeken.

De kosten bedrage €880 per wisselcollectie.

Voorwaarden wisselcollectie

 • 200 boeken per keer.
 • Eén keer wisselen per schooljaar (in overleg).
 • Wisselcollecties worden door ons samengesteld, in overleg met de school.
 • De wisselcollectie wordt door de school opgehaald bij de Bibliotheek en ook weer compleet teruggebracht.

Wisselcollectie aanvragen:

schoolcollecties@bibliotheekveenendaal.nl