Voortgezet onderwijs

Middelbare scholen

We werken graag samen met middelbare scholen in Veenendaal om jongeren met veel enthousiame en plezier aan het lezen te krijgen én te houden.

Ook zetten we graag onze expertise vanuit het FabLab en de Kunstuitleen in om ook kennis over programmeren, digitale vaardigheden, techniek en kunst over te brengen.

We gaan graag met je in gesprek over mogelijkheden, samenwerkingsprojecten en meer:

Neem contact op

Gezamenlijk doel

Recente onderzoeken tonen aan dat de Nederlandse jeugd en jongeren minder tijd besteden aan 'diep' lezen: geconcentreerd met langere teksten en boeken bezig zijn. Hierdoor daalt hun leesvaardigheid en dat is zorgelijk.

Samen met docenten van de sectie Nederlands werken we steeds vaker aan het stimuleren van leesplezier op school en daarbuiten: een gezamenlijk doel. Oók voor leerlingen voor wie lezen niet vanzelfsprekend is.

Hierbij is te denken aan:

  • Het ontwikkelen van diverse activiteiten die aansluiten bij prioriteiten en behoefte van de school. Denk hierbij aan o.a. De Jonge Jury Light, Read 2 Me, schrijfworkshops en enthousiasmerende boekintroducties.
  • Het ondersteunen bij een succesvolle uitvoering van landelijke projecten en campagnes om leesplezier te stimuleren, zodat dit nóg meer gaat leven op school.
  • Het bieden van een meetinstrument met de Monitor voor het Voortgezet Onderwijs om het leesklimaat op school goed in kaart te brengen. Zo kan je samen met ons de juiste prioriteiten stellen binnen het lees- en taalbeleid.
  • Het verzorgen van inspiratiesessies voor docenten.

Ook zijn wij in gesprek met jongeren om met, voor en door hen activiteiten te ontwikkelen in De Cultuurfabriek. Hun interessegebieden inspireren ons om daarmee samen aan de slag te gaan.

Scholenpas

Sinds schooljaar 2019 / 2020 hebben alle leerlingen van het Rembrandt College een Bibliotheekpas. Met hun speciale abonnement kunnen ze gedurende hun hele schoolperiode materialen lenen uit onze collectie.

Andere scholen met interesse kunnen contact opnemen met Annemieke Michelot, manager educatie & ontwikkelen:

Neem contact op

Schrijvers op bezoek

De Boekenweek voor Jongeren, de Poëzieweek en gewoon wanneer het kan: we organiseren graag bijeenkomsten waarin schrijvers, (woord)kunstenaars en andere inspirerende mensen schoolklassen enthousiasmeren voor taal en literatuur.

Aanbod op maat

We zijn altijd bereikbaar om met schooldirecties, docenten en mediathecarissen te bespreken hoe we ondersteuning kunnen bieden op het gebied van leesbevordering, leesplezier en informatievaardigheden.

Neem voor aanbod op maat contact op met Annemieke Michelot, manager educatie & ontwikkelen:

Neem contact op

Lezen voor de Lijst: e-books van de Online Bibliotheek

Young Adult abonnementen

Bij ons is iedereen tot en met 15 jaar gratis lid. Voor jongeren van 16 en 17 jaar hebben we speciale en voordelige Young Adult-abonnementen.

Meer informatie


Jongeren en de digitale overheid

Doe je digiding!

Doe je digiding! is een lesprogramma voor jongeren over de digitale overheid. Het lesmateriaal is ontwikkeld door Stichting Digisterker en wordt gratis aangeboden.

Aan de hand van verschillende thema’s maken jongeren kennis met digitale overheidsdiensten. Leer zelfstandig gebruik maken van diensten, zoals het aanvragen van DigiD, een ID-kaart en zorgtoeslag.

Ga naar de website

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Ook jongeren krijgen al op jonge leeftijd te maken met de digitale overheid. Denk bijvoorbeeld aan een Digi-D aanvragen, studiefinanciering, rijbewijs aanvragen, etc.

Het Informatiepunt Digitale overheid helpt burgers op weg met vragen over de digitale overheid en verwijst waar nodig door naar lokale maatschappelijke organisaties.

Meer informatie over het IDO

Digidingen-desk

Ook bij Digidingen-desk kun je terechtvoor meer informatie over digitale (overheids)zaken waar jongeren mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het terugvragen van loonheffing en het regelen van studiefinanciering. Op Digidingen-desk vind je alle informatie die je nodig hebt. Je vindt per thema stappenplannen, video’s en tips die jou op weg helpen!

Ga naar de website


Handig voor school en studie

Lezen voor je Lijst

Op zoek naar een stel interessante boeken voor je leeslijst? Hier vind je boekentips voor alle niveaus.

Naar de Jeugdbibliotheek

De Uittrekselbank

Handig voor je mondeling: betrouwbare en actuele uittreksels van Nederlandse en buitenlandse literatuur.

Naar de Uittrekselbank

Studieplekken in de Bieb

In onze Bieb zijn veel fijne studieplekken én gratis wifi. Voor als je je goed wilt concentreren of als je samen een project wilt bespreken.