Expositie: Utrecht in het Rampjaar 1672

1 november 2022 t/m 30 november 2022 | De Cultuurfabriek

Kosten: gratis | tweede verdieping

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Leer meer over het rampjaar 1672 in de provincie Utrecht.

In 2022 was het 350 jaar geleden dat het zelfstandig bestaan van de Republiek op het spel stond. De toestand leek hopeloos. ‘Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos“. In een jaar tijd werd de situatie echter omgedraaid. Het volk kwam bij zinnen, de regering voerde onder stadhouder Willem III een verstandig beleid en de Republiek werd gered. Kortom: 1672 was een waterscheiding in onze geschiedenis, met belangrijke en tot de dag van vandaag niet te missen lessen voor jong en oud. Over vrijheid en wat die kost en brengt. Vrijheid die bevochten werd mét het water en óp het water.

Heel november is er een expositie over Utrecht en het Rampjaar 1672 te zien in de Cultuurfabriek.

Utrecht en het rampjaar

In 1672 werd Nederland overvallen door het Franse leger, twee Duitse vorsten en de Engelse vloot. Dit had grote gevolgen voor ons land, met name ook voor de provincie Utrecht. Het westelijk deel lag midden in de frontlinie en had zwaar te lijden onder inundaties, plunderingen en verwoestingen. De rest van de provincie werd door de Franse troepen bezet en kreeg te maken met hoge belastingen, plunderingen en inkwartiering.

Deze expositie reist langs diverse Bibliotheken in Utrecht. De expositie wordt georganiseerd door de Stichting Platform Rampjaarherdenking.